Boyahane Arıtma

Boyanın Katı Maddeleri

Boyama sistemlerindeki ve diğer endüstriyel atık su sistemlerindeki organik katı maddelerin öldürülerek sistemden uzaklaştırılması firmamızın ana faaliyet konusudur. Firmamız, aynı zamanda boya uygulamasında üretkenliği arttırmaya yönelik mühendislik çözümlerinde de uzamanlaşmış durumdadır.

Geliştirmiş olduğumuz kimyasal ürünler, sadece katı maddenin kümeleşmesini / topaklaşmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda organik katı maddeyi deaktif ederek sistemdeki fiziksel hareketini de değiştirir. Bu nedelnledir ki ürünlerimizi katı maddenin uzaklaştırılması gereken her sistem için önerebiliriz. Firma olarak müşterilerimizle birlikte çalışarak mevcut boyama sistemlerindeki katı maddelerin öldürülerek, yakalanarak ve sistemden uzaklaştırılmasını sağlamaktayız. Bugün piyasada mevcut bulunan çeşitlilik gösteren bütün sistemler temelde aynı prensiplerle çalışmaktadır.

Özgül Ağırlık

Yaş Boya ve endüstriyel atık su sistemlerinin dizaynı esnasında özgül ağırlık üçe ayrılır.

 • Öldürülen katı maddelerin yüzdürülmesi esasına.
 • Öldürülen katı maddelerin çöktürülmesi esasına.
 • Öldürülen katı maddelerin askıda kalması esasına.

Evakim, sistemde öngörülmüş olan bu üç esasın tamamı için ürün ve teknik proses uygulayabilmektedir. Müşterilerimizin mevcut sisteminin tasarım parametrelerine veya tarafımızca yapılacak yeni tasarım ve mühendislik ile geliştirilmiş olan parametrelere uygun olacak şekilde verimli bir kimyasal proses suncağımızın garantisi vermekteyiz.

Bilinen bütün ve boyama ve endüstriyel uygulama yöntemleri arasında – su bazlı uygulamalarından en basit solvent bazlı uygulamalara, vernik, laq, epoksi, akrilik v.b. gibi karışık boya sistemleri yönelik kimyasal ve teknik proses hizmetimiz mevcuttur.

Sistemdeki katı madde her ne ise kimyasal ve teknik olarak arıtım sağlıyoruz.

Boya Çamuru Ayrıştırma Sistemleri

Yaş boya kabinlerindeki su da bulunan boya ister çürütülmüş olsun ister olmasın sistemden uzaklaştırılmadığı sürece kabin içi su ve hava akışına engel oluşturacağı için kabin dengesnin bozulmasına dolayısıyla toz kalite problemlerinin ve sürekli bakım ihtiyacının oluşmasına sebep olur.

Bu nedenledir ki boya kabininize özel olarak tasarımını ve imalatını yaptığımız yaş boya çamuru ayrıştırma sistemlerimizi kimyasal dozaj pompalarıyla birlikte boya kabininize entengre ederek boya prosesinizin stabil olarak çalışmasını sağlıyoruz.

Teknoloji Portföyümüz:

Boya Çamuru Ayrıştırma.
Evaflot Sistemleri.

Biositler
Eva Eco Tech 1

Köpük Kesiciler
EVAF

Boya Öldürücü ve Ayrıştırıcılar
EVAC
EVADB

Yardımcı Su Kontrol Ürünleri
EVAP
Booth Buffer®

Özgül Ağırlık Koagülantları
EVAC8C®
EVAFLOC®

Performans & Sonuçlar

Firmamızın etkili ve özel tasarım prosesleri operasyonel performansa, pozitif çevresel etkiye ve göz ile görülür maliyet düşüşüne direk katkı sağlamaktadır.

Boya Tesisinin Hizmet Ömrünü Uzatmak

• Makina & ekipmanlardaki toz ve boya birikimini önlemek • Daha uzun periyotlarda su kullanılabilirliği • Azalan bakım ihtiyaçları nedeniyle maliyet düşüşü • Atık azalması • Bakım ihtiyacının azalması • Geliştirilmiş atık çıkarma • Temiz boya kabini suyu • Stabil hale gelen kabin dengesi sebebiyle kalite artışı

Su

 • Tüketilen su miktarında ve maliyetinde azalma;
 • Su tasarrufu
 • Geliştirilmiş mikrobiyolojik kontrol ve dolayısıyla iş ve işçi sağlığı güvenliği

Enerji

 • Enerji tüketimlerinde azalma;
 • Atık ve imha miktarlarında azalma;
 • Karbon ayak izinde azalma;
 • Azaltılmış CO2 etkisi

Hava

 • VOC -free boya öldürme programı
 • Koku v.b. gibi şikayetlerde azalma

Atık

 • Azalan emisyonlar
 • Katı atık miktarında azalma
 • Doğal kaynakların korunması
 • Kabul edilebilir amaçlara ulaşım

RANDIMANLI BİR SİSTEMİN FAYDALARI

 • Atık ve atık imha malitetlerinde azalma;
 • Stabil boya kabini dengesi
 • Kabin temizliğinde gözle görülür azalma
 • Toz kaynaklı kalite problemlerinde azalma
 • Üretim hedeflerine ulaşma imkanı
 • Tesis bakım&onarımında azalma
 • Tesis ömrünün uzaması
 • RFT (Right First Time) nin artması
 • Enerji tüketimlerinde düşüş
 • Toplam giderlerin azalması

İleri düzeyde uzmanlık ve mühendislik kapasitesi

Yaş boya uygulamasının yapıldığı her türlü proseste teknolojimizin kapasitesini gösteren metodsal uygulamalarımız ile geniş bir tecrübeye sahibiz.

Her bir boyama hattı veya boya kabini gerek imalat gerek ise uygulama açısından performansı ve istikrarı sağlamak açısından mekanik ve kimyasal bir yaklaşıma ihtiyaç duyar. Teknik olarak yeterli ve yüksek tecrübe sahibi ekibimiz, her bir boyama sistemi için gerekli ideal performansa, detaylı mekanik ve operasyonel bilgi ile prosesin devamlı ve kalıcı olması için çalışır.

Boya prosesinizi ve performansınızı geliştirmek, kalite problemlerini ve toplam giderlerinizi azaltmak için sizi yerinizde ziyaret edebilmemiz için proje@evakim.com.tr veya web sitemiz de bulunan iletişim numaralarımızdan lütfen bizimle irtibata geçin.

MARKALARIMIZ