Boya Çürütücü ve Yüzdürücü Kimyasallar

Boya Çürütücü ve Yüzdürücü Kimyasallar

Evakim’in ana faaliyet konularından biri de, boyama ve diğer endüstriyel atık su sistemlerindeki organik katı maddelerin öldürülerek sistemden uzaklaştırılmasıdır. Evakim, boya uygulamasında üretkenliği arttırmaya yönelik mühendislik çözümlerinde de uzmanlaşmıştır.

Geliştirdiğimiz kimyasal ürünler, katı maddenin kümeleşmesini/topaklaşmasını sağlar. Aynı zamanda organik katı maddeyi deaktif ederek sistemdeki fiziksel hareketini de değiştirir. Evakim ürünleri, katı maddelerin öldürülerek yakalanması ve uzaklaştırılması gereken her sistem için uygundur.

Evakim, su bazlı uygulamalardan en basit solvent bazlı uygulamalara; vernik, laq, epoksi, akrilik vb. gibi karışık boya sistemlerine yönelik kimyasal ve teknik proses hizmeti sağlar.

Boya öldürücü, çürütücü ve yüzdürücü ürünlerimizin hepsi kullanıma hazırdır, sulandırma veya ön hazırlık gerektirmez.

EVAC - Boya Kabinleri için Boya Öldürücü

 • EVAC, yaş boya kabinlerinde suda dolaşan boya partiküllerinin öldürülmesi için dizayn edilmiş, metal içermeyen sıvı boya öldürücüdür.
 • Boya kabininin su sisteminde katı madde yani boya birikimini, yapışmasını ve sistemin tıkanmasını önler.
 • %100 organik bir malzemedir.
 • İçerdiği min. katı madde oranı, viskozitesi sayesinde sisteme kolay karışır.
 • Son kullanma tarihi olmayan ve niteliği ne olursa olsun katı madde içeren her türlü boya veya kaplama malzemesi için yüksek performanslı çalışan yeni nesil boya öldürücüdür.

EVAFLOC - Boya Kabinleri için Boya Yüzdürücü

 • EVAFLOC, yüksek moleküler ağırlıklı bir kimyasal karışım olup geniş bir pH aralığında büyük floklar oluşturur.
 • Boya çamuru ve diğer katı maddeleri filtreleme, sıyırma, sudan ayrıştırma/yüzdürme gibi fiziksel reaksiyonlar için kullanılır.
 • Bütün boya türleri ve yapıştırıcılar için çamur oluşturmakta kullanılabilir.
 • Bütün koşullarda performanslı çalışabilmektedir.
 • Kullanıma hazırdır. Sulandırma ya da ön hazırlık gerektirmez (karıştırma vb.)

EVAF – Boya Kabinleri için Köpük Kesici

 • EVAF, yaş boya kabinlerinde genel olarak su bazlı boyanın kullanıldığı sistemlerde, su bazlı boyanın oluşturabileceği köpüğün önlenmesi için kullanılan, boya kabinleri için özel olarak üretilmiş sıvı bir köpük kesicidir.
 • Konsantre bir ürün olduğu için tüketim oranı son derece düşüktür.
 • Sistemde oluşan köpüğü anında keserek su akışının düzenli olmasını sağlar.
 • Köpük önlendiği için kabin içi taşma, pompaların hava yapması, egzozsa köpük kaçması gibi durumlar ortadan kalkar.
 • Kullanıma hazırdır. Sulandırma ya da ön hazırlık gerektirmez (karıştırma vb.)

MARKALARIMIZ