Kurumsal

Hedef sektörü boyahane çözümleri olan İstanbul merkezli bir şirkettir.

 

 • Ana faaliyet alanı:
  • Boya Öldürücü ve yüzdürücü, imalatı, kimyasal dozaj ve çamur ayrıştırma sistemi tasarımı ve uygulamasıdır.
 • Boya tesisi ve boya kabini tasarımı ve mimarisi konusunda danışmanlık ve uygulama hizmeti vermekteyiz.
 • Teknik açıdan en başarılı kimyasal madde tedarikçisi olarak üne sahibiz.
 • Tüm mühendislerimiz boya kalitesinin geliştirilmesini amaç edinmiştir.
  • Çözüme odaklı proje;
  • Sürekli raporlama;
  • Güçlü kimyasal performans
  • Bir bütün olarak proses hakkında yapıcı tavsiyeler.
  • Sonuç olarak sabit giderlerin düşürülmesi;
 • Alanımızda teknik açıdan en başarılı kimyasal madde tedarikçisi olarak haklı bir üne sahibiz.
  • Pek çok boya tesisi imalatçısının tavsiye ettiği bir iş ortağıyız.
 • Boya tesisi ve kabini proses bilgimiz rakipsizdir. Prosesimizin performansı ve kalitesi, benzersiz atık tasfiyesi yolları sunarak, maliyet ve çevre konularında müşterilerimize önemli faydalar sağlamaktadır.
 • Ana ve yan sanayi fabrikalarında ve çeşitli uygulamalarda ve tesislerde Su bazlı, solvent bazlı, epoksi, 1K, 2K, Son Kat malzemelerini başarıyla işlemden geçiren kanıtlanmış bir teknoloji sunuyoruz.
 • Amacımız müşterilerimizin “Toplam Maliyetini” azaltmaktır.

 

POLİTİKAMIZ

HEDEFİMİZ; Yüklendiği işleri uluslararası standartlarda, yürürlükteki mevzuat ve şartnamelere uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, çevreye duyarlı, iş ve işçi sağlığı ve güvenlik şartların dahilinde mühendislik uygulamaları çerçevesinde karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

YÖNETİM SİSTEMİMİZİN AMACI; Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesidir.

EVAKİM ÜST YÖNETİMİ; Bu amacı gerçekleştirmek üzere,

 • Müşterilerinin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını sistematik bir şekilde yönetim sistemi içerisinde değerlendirilmesini ve bu ihtiyaçların müşteri memnuniyetini sağlama noktasında mutlak bir değer olarak görülmesini,
 • Kalite, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,
 • Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasını
 • İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasını,
 • Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini, taahhüt etmektedir.

EVAKİM ÇALIŞANLARI; Takım ruhunun vereceği güç ile çalışarak EVAKİM’İ sektöründe bir numara yapmak amacıyla sürekli başarıyı hedeflemişlerdir.

MARKALARIMIZ

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ