Kurumsal

Evakim; plastik, metal, otomotiv ve endüstriyel makine imalatı yapan sektörlere muadillerinden son derece farklı, otomatik & yarı otomatik boya tesisi tasarımı, imalatı yapan ve boyahane çözümleri üreten bir mühendislik firmasıdır.

Yüksek verimlilikte üretim yapan endüstriyel boyahaneler konusunda ihtiyaçlara ve taleplere yönelik optimum çözümler sunar. Yaş boya tesislerinin tasarım ve imalatından, mevcut tesislerin optimizasyonuna; mekanik ve prosese yardımcı kimyasal sistemler konusundaki tecrübelerini birleştirerek paket çözümler üretir.

Evakim; ABB, Moldow, Carlisle Advantage Chemicals gibi sahip oldukları ürünler ve sistemlerle sektörlerinde fark yaratan firmaların da çözüm ortağıdır.

FAALİYET ALANLARIMIZ

 • Boya tesislerinin bileşenleri havalandırma sistemleri, ısıtma, soğutma ve nemlendirme üniteleri, konveyör sistemleri, jig & aparat sistemleri, boya mutfağı ve ekipmanları, robotik sistemler konusunda tasarım, imalat uygulama ve danışmanlık hizmeti vermek,
 • Anahtar teslimi ihtiyaca özel tasarlanmış boya tesislerinin imalatını, kurulumunu yapmak,
 • Mevcut boya tesislerinin iyileştirilmesi konusunda teknik çalışmalar yapmak,
 • Mevcut ve yeni boya tesislerinde boya öldürücü ve yüzdürücü üretimi, kimyasal dozaj sistemi ve çamur ayrıştırma sisteminin tasarımını ve uygulamasını yapmak.

POLİTİKAMIZ

HEDEFİMİZ; Yüklendiği işleri uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

YÖNETİM SİSTEMİMİZİN AMACI; Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesidir.

EVAKİM ÜST YÖNETİMİ; Bu amacı gerçekleştirmek üzere,

KALİTE POLİTİKASI

 • EVAKİM tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,
 • Yurt içi ve yurt dışı pazarlarında arttırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak
 • Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
 • Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,
 • Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.

ÇEVRE POLİTİKASI

 • Evakim Yaş Boya Tesislerinin, Su Perdeli ve Filtreli Yaş Boya Kabinlerinin ve Bunlara ait Arıtma Sistemlerinin Tasarımı, Projelendirilmesi İmalatı,Montajı, Devreye Alınması ,Teknik Servisi ile Arıtma Sistemlerinin Sarf Malzemesi Olan Kimyasal Maddelerin İmalatı,Tedariği ve Satışı İle İlgili Ekipmanların Tasarımı, Tedariği İmaşatı ve Satışı Faaliyetleri kapsamında; çalışılan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,
 • Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla İnşaat sektöründe öncü olmak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,
 • Kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliklerle beraber yeni teknolojileri takip etmek,
 • Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,
 • Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak,
 • Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

EVAKİM olarak; Su Perdeli ve Filtreli Yaş Boya Kabinlerinin ve Bunlara ait Arıtma Sistemlerinin Tasarımı, Projelendirilmesi Aİmalatı,Montajı, Devreye Alınması ,Teknik Servisi ile Arıtma Sistemlerinin Sarf Malzemesi Olan Kimyasal Maddelerin İmalatı,Tedariği ve Satışı İle İlgili Ekipmanların Tasarımı, Tedariği İmaşatı ve Satışı Faaliyetleri kapsamında

 • Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,
 • İş ile ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,
 • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,
 • Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak
 • yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak
 • Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,
 • Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,
 • Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,

EVAKİM çalışanları; Takım ruhunun vereceği güç ile çalışarak EVAKİM bir dünya markası haline getirmek amacıyla sürekli başarıyı hedeflemişlerdir.

MARKALARIMIZ