Fırın Çözümleri

Kurutma & Kürleme ve İnfrared Fırın Çözümleri

Boya tesisi genelinde prosese bağlı olarak boya sonrası ön kurutma (100⁰C) ve / veya flash off sonrası kürleme (60 ⁰ - 80 ⁰C) ihtiyacının ortaya çıkması durumunda yapılacak kapasite hesabına istinaden, oransal gaz brülörü ile yakılan gazın oluşturduğu sıcaklık termobloktan geçirilerek fırın sirkülasyon fanları ile kaya yünü ile izole edilmiş fırın bölgesinde dolaşması sağlanır. Termokuplar vasıtasıyla da prosesin gerektirdiği ortam sıcaklığına erişilmesi ve çalışma sıcaklığını sürekliliği sağlanır.

Evakim, proses ihtiyacına göre 380 ⁰C teflon kürleme, 250 ⁰C box tipi rezistanlı vb. özel tasarım fırın çözümleri de sunabilmektedir.

İnfrared Fırınlar

İnfrared fırınlar özellikle otomotiv yan sanayi, plastik ana ve yan sanayi, metal ana ve yan sanayi ile mobilya sektöründe kullanılmaktadır. Fırının ısıtma sisteminde kullanılan infrared ışık; su ve solvent bazlı boya uygulanılan proseslerde kurutma, kürlenme hızını ve kaliteyi yüksek oranda arttırmaktadır. Proseslerde verimliliği arttırmasının yanında yatırım maliyeti de düşüktür. İnfrared uygulaması tek sıra takipli tünel tipi hatlarda, içten (u) dönüşlü hatlarda, box tipi fırınlarda ve Evakim tarafından özel olarak tasarlanan asansör fırınlarda kullanılabilmektedir.

Evakim olarak kurduğumuz boyahanelere, boya sonrası proseste yüksek verimlilik için ön kurutma ve / veya kürlenme için reflektörlü infrared fırınlar entegre ediyoruz.

MARKALARIMIZ